Servicevoorwaarden

Actilo is een online platform dat zich uitsluitend richt op Nederland. Alle activiteiten van Actilo vinden binnen Nederlandse grenzen plaats.

1. Kernbegrippen

Actilo biedt een online platform aan dat het mogelijk maakt voor mensen om een eigen activiteit te plaatsen op het online platform (collectief, de “Diensten”). Middels de Diensten die door Actilo worden aangeboden via het platform (collectief, de “Website”) kunnen mensen activiteiten vinden in de omgeving. De Website waarop de Diensten worden aangeboden, fungeert als bemiddeling tussen natuurlijke personen die een activiteit of meerdere activiteiten aanbieden (collectief, de “Aanbieders”) aan personen die willen participeren in de activiteit(en) (collectief, de “Afnemers”).

Als je gebruikmaakt van de Website en de Diensten en je woonachtig bent buiten Nederland, dan kan Actilo niet aansprakelijk gesteld worden en is dit volledig op eigen risico. Zowel de Diensten als de Website zijn uitsluitend bedoelt voor personen die woonachtig zijn in Nederland en alle gebruiksvoorwaarden gelden in dit geval tussen jou en Actilo. Actilo wordt hierna gerefereerd met “Actilo”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”.

Activiteit” staat voor alle inspanningen, activiteiten en bezigheden die aangeboden worden door Aanbieders.

2. Servicevoorwaarden

Door gebruik te maken van de Diensten en de Website, ga je akkoord met onze servicevoorwaarden, ongeacht of je aangemeld bent op de Website of niet. Als je niet akkoord gaat met deze servicevoorwaarden, heb je geen recht om informatie te verkrijgen en gebruik te maken van de Diensten en de Website van Actilo. Door gebruik te maken van de Diensten en/of de Website, begrijp je dat Actilo geen overeenkomsten tot stand brengt tussen Aanbieder(s) en Afnemer(s). Actilo is ook geen eigenaar van de activiteiten die aangeboden worden op de Website. Actilo heeft geen controle over de omgang van en tussen Aanbieders, Afnemers en bezoekers van de Website.Als je ervoor kiest om een activiteit te plaatsen op Actilo, dan begrijp je dat jouw relatie met Actilo beperkt is. Je bent een onafhankelijk lid, en geen werknemer, agent of partner onder alle omstandigheden. Je plaatst een activiteit op Actilo vanuit jezelf en voor je eigen voordeel en niet voor het belang of voordeel van Actilo. Actilo beheert niet jouw activiteit en heeft ook geen recht tot beheer hiervan. Actilo heeft ook geen beheer over jouw offline en online inspanningen met betrekking tot jouw activiteit op Actilo. Als onafhankelijk lid van Actilo ga je ermee akkoord dat je op geen enkele wijze voor Actilo handelingen verricht en/of in het voordeel van Actilo inspanningen levert, met of zonder daarbij gebruik te maken van uitingen van Actilo zoals teksten en logo’s.

Bij het gebruikmaken van de Website en Diensten geef je aan dat je deze servicevoorwaarden gelezen hebt en dat je begrijpt en akkoord gaat met de voorwaarden die wij stellen zoals hier beschreven staat. Als je deze servicevoorwaarden accepteert namens een bedrijf of een andere legale entiteit, moet je de autoriteit hebben van dat bedrijf om akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden. Je, jij, jou en jouw verwijzen in dat geval naar het bedrijf of andere legale entiteit.

3. Aanpassen van de Website en Diensten

Actilo heeft het recht om de Diensten en de Website te allen tijde aan te passen zonder van te voren een melding te geven. Als deze servicevoorwaarden veranderen, zullen wij een notificatie uitbrengen via de Website of direct naar jou via email indien deze bekend is bij ons. Gebruikmaken van onze Website en/of Diensten nadat de servicevoorwaarden zijn veranderd, duidt aan dat je akkoord gaat met de nieuwe servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je de Website en/of Diensten niet langer te gebruiken.

4. Beschikbaarheid

De Website en de Diensten van Actilo zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Gebruik van de Website en/of Diensten door een persoon onder de 18 jaar, is strikt verboden. Bij het gebruikmaken van de Website en/of Diensten, verzeker je dat je 18 jaar of ouder bent. Daarnaast verzeker je dat je officieel woonachtig bent in Nederland.

5. Registratie

Voor het plaatsen van één of meerdere activiteiten op de Website, dien je een aanmelding te doen. Je krijgt direct toegang tot de Diensten als je een aanmelding verricht via de Website. Bij het aanmelden op de Website kies je zelf een gebruikersnaam en krijg je van ons een wachtwoord toegestuurd. Zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord heb je nodig om reeds aangemelde activiteiten te wijzigingen en nieuwe activiteiten aan te melden. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en uniek per persoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren en beschermen van de gebruikersnaam en wachtwoord. Je gaat ermee akkoord dat je de gebruikersnaam en het wachtwoord niet deelt met derden en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de wijzigingen van jouw aangemelde activiteiten, ongeacht of jij degene bent geweest die de wijziging heeft doorgegeven. Mocht jij niet degene zijn die de wijziging heeft doorgegeven dan moet je dit zo snel mogelijk aan Actilo melden. Dit geldt ook voor het aanmelden van nieuwe activiteiten nadat er voor het eerst een activiteit is aangemeld.

6. Plaatsing activiteit

Na de aanmelding op de Website, ben je een onafhankelijk lid van Actilo en kan je activiteiten plaatsen. Tijdens het aanmelden van een activiteit worden verschillende vragen gesteld over de activiteit zoals het locatieadres, de omschrijving en de prijs. Alle gegevens worden publiek zichtbaar gemaakt op de Website. Door je aan te melden op Actilo begrijp en ga je ermee akkoord dat de informatie publiek zichtbaar wordt. Gebruikers van de Website kunnen contact opnemen met de Aanbieder op basis van de informatie die aangeleverd is door de Aanbieder. Het adres waar de activiteit gaat plaatsvinden, kan het woonadres zijn van de Aanbieder. De Aanbieder dient op de hoogte te zijn dat het woonadres daardoor publieke zichtbaar is op de Website. Afbeeldingen die je aanlevert via de Website dienen eigendom te zijn van jou. Dit betekent dat de Aanbieder te allen tijde de rechten van de foto’s in bezit heeft. Eigen gemaakte foto’s door de Aanbieder zijn automatisch eigendom van de Aanbieder en zijn daardoor het meest geschikt voor Actilo. Door afbeeldingen op Actilo te plaatsen, ga je ermee akkoord dat Actilo jouw afbeeldingen mag gebruiken. Overigens mag Actilo deze afbeeldingen uitsluitend gebruiken in relatie tot jouw activiteit. Actilo mag de afbeeldingen niet gebruiken voor andere doeleinden tenzij dit overeengekomen is met degene die de rechten bezit van de afbeelding(en). Zonder goedkeuring van de Aanbieder zal Actilo nooit afbeeldingen gebruiken die eigendom zijn van een Aanbieder.

7. Geen bekrachtiging

Actilo bekrachtigt geen leden of activiteiten. Niemand zal op enige wijze bewust worden voorgetrokken door Actilo. De plaatsing van de activiteiten op de Website gaat op basis van plaatsingsdatum en/of is volledig willekeurig.

8. Contact met Afnemers

Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten gaat een Aanbieder ermee akkoord dat een Afnemer contact kan opnemen met de Aanbieder. Dit contact zal uitsluitend via de mailserver verlopen van Actilo. De mailserver van Actilo zorgt voor anonimiteit doordat het e-mailadres van Aanbieder en Afnemer nooit zichtbaar zullen zijn op de Website. Actilo maakt het uitsluitend mogelijk om via e-mail contact te leggen tussen Aanbieder en Afnemer. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud de e-mails tussen Aanbieder en Afnemer. Dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder en Afnemer.

9. Verificatie van Aanbieders

Wij moeten de identiteit van Aanbieders kunnen vaststellen alvorens zij een activiteit kunnen aanbieden op Actilo. Wij houden rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming om het minimale aantal gegevens te vragen van een Aanbieder.

Gegevens die wij gebruiken voor de identificatie van Aanbieders zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Woonadresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Profielfoto

10. Plaatsen van een activiteit

Voor de volledigheid van een activiteit vragen wij een reeks gegevens aan de Aanbieder. Hierin zijn verplichte en optionele velden te onderscheiden.

Verplichte velden

 • Straatnaam waar activiteit wordt gegeven;
 • Huisnummer waar activiteit wordt gegeven;
 • Plaats waar activiteit wordt gegeven;
 • Postcode waar activiteit wordt gegeven;
 • Categorie van de activiteit;
 • Niveau van de activiteit;
 • Titel van de activiteit;
 • Benodigdheden voor de activiteit;
 • Vergoeding voor de activiteit;
 • Omschrijving van de activiteit;
 • Aantal bijeenkomsten van de activiteit;
 • Persoonlijk bericht bij de activiteit;
 • Gebruikersnaam voor een account;
 • Accepteren van de algemene voorwaarden en privacy statement.

Optionele velden

 • Naam van locatie waarop activiteit wordt gegeven;
 • Meenemen voor de activiteit
 • Prijs van de activiteit
 • Bovenbeeld van de activiteit (afbeelding);
 • Afbeeldingen voor impressie van de activiteit;
 • Profielfoto voor de activiteit (afbeelding);
 • Datums en tijden waarop de activiteit plaatsvindt;
 • Omschrijving aantal bijeenkomsten van de activiteit;
 • Aanvullende informatie over de activiteit;
 • Hoe je bij Actilo bent gekomen.

10.1 Plaatsen van een activiteit door Actilo

Potentiële aanbieders hebben de mogelijkheid om hun workshop(s) te laten plaatsen door Actilo. Om workshops te laten plaatsen door Actilo ontvangt een potentiële aanbieder een uitnodiging met daarin een link naar de pagina: https://www.actilo.nl/beheer/. Op deze pagina staat een formulier waarmee de potentiële aanbieder toestemming geeft aan Actilo om content zoals webteksten en afbeeldingen van de website van de potentiële aanbieder te kopiëren en te plaatsen op de Website. De webteksten en afbeeldingen worden uitsluitend gebruikt met als doel om een pagina aan te maken per workshop van de potentiële aanbieder op de Website. Actilo behoudt zich het recht voor om afbeeldingen verkregen door het kopiëren van de website van potentiële aanbieders te gebruiken om de Website te promoten via social media en fysieke media. Als een potentiële aanbieder toestemming afgeeft, gaan wij er van uit dat deze persoon op de hoogte is dat wij de webteksten en afbeeldingen mogen kopiëren en dat dit noodzakelijk is om Diensten aan te kunnen bieden aan deze persoon via de Website.

11. Accepteren en afwijzen van plaatsing

Actilo behoudt zich te allen tijde het recht voor om activiteiten die worden aangemeld uit naam van een individu, stichting, vereniging of bedrijf af te wijzen. De positionering van Actilo is er op gericht een marktplaats te zijn van en voor individuele aanbieders die vanuit zichzelf activiteiten aanbieden.

Actilo behoudt zich het recht voor om activiteiten die georganiseerd worden door individuen onder een ZZP-verband te accepteren en af te wijzen op basis van de positionering. Actilo kan er ook voor kiezen om activiteiten die georganiseerd worden vanuit het MKB af te wijzen.

Voor het accepteren en afwijzen van een plaatsing, neemt Actilo een overwegend besluit op basis van de volgende criteria:

 • De Activiteit wordt gegeven door minimaal één individu die tevens de Aanbieder is;
 • De Aanbieder is 18 jaar of ouder;
 • De individu plaatst de activiteit vanuit een eigen motivatie;
 • De Activiteit is van sportieve, educatieve of creatieve aard;
 • Een Activiteit die geassocieerd is met controversiële onderwerpen of seksueel getint is, wordt afgewezen.

11.1 Gedeeltelijke acceptatie

Actilo behoudt zich het recht voor om opgegeven informatie bij het plaatsen van een Activiteit te verwijderen waardoor deze informatie niet zichtbaar wordt getoond op de website. Wij doen dit om de kwaliteit van het platform te waarborgen en de privacy van Aanbieders en Afnemers te waarborgen. Wij kunnen informatie verwijderen als er sprake is van één of meerdere van de volgende criteria:

 • De informatie is in strijd met regel 11: Accepteren en afwijzen van plaatsing en/of in strijd is met regel 12: Principes van Actilo;
 • Contactgegevens worden getoond van de aanbieder zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Verwijzingen naar websites anders dan binnen de extensies van actilo.nl.

12. Principes van Actilo

Wij hanteren een aantal principes om de kwaliteit van de Website te waarborgen. Op basis van deze principes behoudt Actilo het recht om de Afnemer te weren van de Website en de Diensten indien dat nodig is voor het behoudt van de kwaliteit. Het weren van een Afnemer wordt altijd beargumenteerd en gecommuniceerd door Actilo.

 • De Aanbieder wordt capabel geacht voor het geven van de Activiteit;
 • De Aanbieder respecteert de Afnemer;
 • De Aanbieder verzorgt op een adequate manier de communicatie naar de Afnemer.